16.11.2021

KONKURS CZYTELNICZY Z TREŚCI LEKTURY
„ OPOWIEŚĆ WIGILIJNA” KAROLA DICKENSA

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs czytelniczy ze znajomości treści lektury „Opowieść wigilijna”
Prosimy o wytypowanie po 2 osoby z klasy do udziału w konkursie.
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada w bibliotece szkolnej.

Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów.
2. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
3. Przybliżanie poznanych lektur.
4. Forma powtórki przed egzaminem ośmioklasisty.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII.

2. Każdy uczestnik otrzyma test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Pytania będą dotyczyły treści lektury.

3. Za każdą właściwą odpowiedź można otrzymać od 1 do 3 punktów.

4. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają pozytywną uwagę, natomiast laureaci dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

5. Test odbędzie się 14 grudnia.

 

E. Mazur