02.11.2021

W szkole obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych:

prosimy się stosować!