04.10.2021

KONKURS: plastyczny

TYTUŁ: „Baśnie i Legendy z całego świata”

ORGANIZATOR: Biblioteka szkolna

Cele konkursu:
• kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności,
• łączenie różnorodnych technik plastycznych,
• rozwijanie zainteresowań z różnymi gatunkami literatury dla dzieci,
• rozwijanie wyobraźni i fantazji –pobudzenie do aktywności i odkrywania nowych rzeczy,
• prezentacja twórczości plastycznej dzieci.

Regulamin:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-V
2. Technika wykonania pracy jest dowolna.
3. Forma płaska, A4 lub A3.
4. Prace na konkurs prosimy przynosić do biblioteki do 20 października 2021.
5. Praca powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł baśni lub legendy.
6. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej szkoły sp.slawa.pl oraz na gazetce biblioteki

8. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody i dyplomy a uczestnicy uwagi pozytywne za udział w konkursie.