Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nasza szkoła w Programie WF z klasą

Nasza Szkoła została przyjęta do programu WF z Klasą !

więcej o programie http://www.ceo.org.pl/wf 

Facebook-  tutaj

"WF z klasą" - dobre praktyki - tutaj 

Blog o programie - tutaj 

 

WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. 

Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Jesteśmy przekonani, że lekcje WF-u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu jest tak samo ważnym zadaniem szkoły, jak uczenie samodzielnego myślenia. Dlatego szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów w kilku wybranych dyscyplinach. Jeśli lekcje WF-u są monotonne lub wiążą się z nadmiernym stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności ruchowej.

Program WF z Klasą wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Nasz program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

Edycja pilotażowa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół. Do działań włączyło się tysiąc pięćset placówek ze wszystkich poziomów edukacyjnych. Udało nam się wspólnie wiele zrobić, ale żeby zmiany były trwałe, program musi być długofalowy. Dla szkół, które uczestniczyły w pierwszej edycji, przygotowaliśmy nowe zadania, natomiast szkoły, które dopiero rozpoczynają WF z klasą, mogą płynnie włączyć się w program, wykorzystując doświadczenia nauczycieli działających z nami w roku szkolnym 2013/14. 

 

Zadania szkół w programie:

1. Sportowy Okrągły Stół (SOS). Zorganizujcie szkolną debatę dotyczącą udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Porozmawiajcie o tym, jakie oczekiwania mają uczniowie, a jakie nauczyciele. Wspólnie wybierzcie zadania do realizacji w programie.

2. Lokalna Akcja Sportowa (LAS). Istotą LAS-u jest włączenie do działań społeczności lokalnej lub innej, zaprzyjaźnionej szkoły. Możecie sami zorganizować sportowe wydarzenie lub aktywnie włączyć się w większą akcję ogólnopolską (np. Polska biega, Polska na rowery).

3. Co najmniej 2 zadania do wyboru. Każda szkoła wybiera z puli opracowanej przez CEO przynajmniej dwa zadania, które dostosowuje do swoich potrzeb i warunków. Zadania mają na celu m.in.:

·                poprawę frekwencji na lekcjach WF-u;

·                zainicjowanie zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich chętnych uczniów;

·                zwiększenie aktywności uczniów mniej wysportowanych;

·                zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy);

·                zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole;

·                ożywienie sportowe całej gminy;

·                systematyczne mierzenie sprawności z wykorzystaniem internetowego kalkulatora wyników;

·                wykorzystanie nowych technologii na lekcjach WF;

·                wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego; 

·                sportowe zaktywizowanie rodziców;

·                wprowadzenie ruchu na przerwach i na innych lekcjach;

·                atrakcyjne ćwiczenia dla uczennic (WF z myślą o dziewczynach);

·                ciekawe połączenie WF-u, edukacji zdrowotnej, edukacji dla bezpieczeństwa i przedsiębiorczości. 

4. Dokumentacja działań na blogu.

 

Informacje o zaangażowaniu szkół docierają do opinii publicznej m.in. za pośrednictwem „Gazety Wyborczej”, portalu internetowego Sport.pl, radia oraz innych mediów.